Gå till innehåll

Besöket

Samtal med din kiropraktor (Sjukdomshistoria)

Du berättar för kiropraktorn vad du har för besvär, var, hur länge, något som utlöst problemet ? Har du ett yrke eller fritidssysselsättningar som kan sammankopplas med dina problem? Har du haft likartade problem förut? Kompletterande frågor om tidigare sjukdomar, medicinering m.m.

Undersökning

Manuell undersökning av leder och muskler, koll av ledrörlighet och muskeltestning. Kompletterande ortopediska och neurologiska tester t ex Lasègues, test för ischias och testning av reflexer. Genom att sammanställa information fås en diagnos. Om diagnosen faller inom ramen för kiropraktik, görs en behandling efter undersökningen. I annat fall remitteras du vidare.

Behandlingen

Ordet kiropraktik kommer av grekiskans cheiro (hand), praktos (att göra), alltså att ”göra för hand”. De ev låsningar/fixationer som uppkommit behandlas med olika handgrepp. Leden separerar/caviterar och ” frias”, vilket kallas för en ”kiropraktisk manipulation” . Detta är nyckeln till att läka och att få normal funktion i ledsystemet. Hur ofta och under hur lång tid som behandlingarna bör pågå är individuellt utifrån olika kriterier, såsom hur illa åkomman är, hur länge har den suttit i etc. Manipulation görs i en bestämd riktning med en väl avvägd kraft och amplitud (djup). Ofta upplever patienten en snabb förbättring men bör upprepas så att smärtfrihet uppnås och att tillståndet stabiliseras.

Kompletterande behandlingsformer

Triggerpunktsbehandling: Genomförs med ett tryck på en hypersensitiv ömmande punkt   med en förhöjd spänningsgrad i muskeln. Detta reducerar i regel spänningen och minskar värk och smärta.

Stretching: Utförs för en ökad rörlighet och för att förlänga förkortade musklers bindväv. Man fjärmar muskelns ursprung och fäste till ett ytterläge för att åstadkomma en töjning för ökad rörlighet.

Skanlab 25 kortvågsdiametribehandling: En skonsam och effektiv behandling med värmekänsla för ökad cirkulation, smärtlindring och bättre läkning.

Strain-Counterstrain: Behandlingen utförs med den involverade muskeln i ett viloläge. En skonsam teknik för att minska anspänning och ton i förkortad och spänd muskel. Särskilt användbar om patienten får ont av stretching, massage eller triggerpunktsbehandling.

Neurovaskulära och neurolymfatiska reflexpunkter: Berörings- och reflexpunkter för tryck associerade till inre organ och körtlar. Används för att aktivera och "väcka" sovande passiva muskler.

Rådgivning och eftervård

Efter behandlingen finns ett mönster för en gynnsam och snabb läkningsprocess:

  • Rör dig i allmänhet och det involverade området i den mån smärta och tillstånd tillåter.
  • Vid akuta ryggbesvär mår du i regel alltid bättre att undvika för mycket sittande.
  • Undvik onödig belastning, men tänk på att obelastad rörelse oftast är smärtlindrande.
  • I vissa fall kan smärtstillande och antiinflammatoriska preparat vara att föredra om du har svårt att röra dig. Var försiktig med belastning om du är medicinerad! Man bör dock undvika större mängder av smärtstillande då biverkningar med magont, huvudvärk etc kan förekomma.
  • Undvik alkohol.
  • Vid akuta tillstånd kan kyla på området vara att föredra, framför allt vid svullnad och värmeökning/ inflammation. Det finns dock ingen bra forskning på området.
  • Att hålla sig allmänt varm (undvika kyla och drag) brukar lindra och underlätta rörelse.
  • Skräpmat, dvs snabbmat som innehåller mycket transfetter, socker och salt ökar ofta på inflammation.

Träningsrådgivning

När värk och smärta delvis avtagit genom kiropraktisk behandling får du träningsråd. Dessa är alltid individuellt utformade efter förmåga och åkomma. Det är viktigt att följa de anvisningar kiropraktorn ger dig för att inte försämra dina problem och för att få en hållbar fortsättning efter behandlingarna. Träningsanvisningarna består oftast av styrke-, stretch- och stabilitetsövningar.

Uppföljning

Ytterligare behandlingstilllfällen kan komma ifråga för att nå tillräcklig balans i led-, muskel- och nervsystem . Detta för att undvika återfall på kort sikt. Patienter med återkommande och långvariga problem bör på lång sikt följa upp sina problem kvartals- eller halvårsvis.